bắt đầu

07:00

08/07/2024

kết thúc

17:00

19/07/2024

cuộc thi sẽ kết thúc trong

2.535
Lượt đăng kí
 • 1 359 thí sinh tại Đảng bộ Công ty CP May xuất khẩu Phan Thiết
 • 2 335 thí sinh tại Đảng bộ Sở Y tế
 • 3 202 thí sinh tại Đảng bộ Trường Cao đẳng Bình Thuận
 • 4 150 thí sinh tại Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 • 5 132 thí sinh tại Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Thuận
Xem thêm
2440
Lượt dự thi
 • 1 352 thí sinh tại Đảng bộ Công ty CP May xuất khẩu Phan Thiết
 • 2 332 thí sinh tại Đảng bộ Sở Y tế
 • 3 188 thí sinh tại Đảng bộ Trường Cao đẳng Bình Thuận
 • 4 144 thí sinh tại Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 • 5 129 thí sinh tại Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Thuận
 • 6 93 thí sinh tại Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
 • 7 92 thí sinh tại Đảng bộ Sở Tài nguyên & Môi trường
 • 8 91 thí sinh tại Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết
 • 9 86 thí sinh tại Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 10 74 thí sinh tại Đảng bộ Sở Nông nghiệp & PTNT
Xem thêm
0
Thi hôm nay
 • Chưa có kết quả để thống kê

THỂ LỆ CUỘC THI TRỰC TUYẾN

Thông tin người thi

Lên đầu trang