STT Đơn vị Số lượng
1 Đảng bộ Công ty CP May xuất khẩu Phan Thiết 359
2 Đảng bộ Sở Y tế 335
3 Đảng bộ Trường Cao đẳng Bình Thuận 202
4 Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 150
5 Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Thuận 132
6 Đảng bộ Sở Tài nguyên & Môi trường 96
7 Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội 95
8 Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết 94
9 Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh 91
10 Đảng bộ Sở Nông nghiệp & PTNT 77
11 Đảng bộ Cục thuế tỉnh 67
12 Đảng bộ Bưu điện tỉnh 62
13 Đảng bộ Bệnh viện An Phước 55
14 Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 48
15 Đảng bộ Sở Giao thông vận tải 44
16 Chi bộ Công ty TNHH May Thuận Tiến 43
17 Chi bộ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận 42
18 Đảng bộ Sở Khoa học & Công nghệ 38
19 Đảng bộ Sở Công thương 37
20 Đảng bộ Sở Xây dựng 35
21 Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh 32
22 Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy 31
23 Đảng bộ Báo Bình Thuận 31
24 Chi bộ Thanh tra tỉnh 28
25 Đảng bộ Liên đoàn lao động tỉnh 27
26 Đảng bộ Sở Tài chính 24
27 Đảng bộ Sở Nội vụ 21
28 Chi bộ Công ty CP In & Bao bì Bình Thuận 21
29 Đảng bộ Công ty Khai thác công trình Thủy lợi 20
30 Đảng bộ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp 17
31 Chi bộ Ban QLDA Nông nghiệp & PTNT 16
32 Chi bộ Cục Thống kê tỉnh 15
33 Chi bộ Ban Dân tộc 13
34 Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 13
35 Đảng bộ Đài Phát thanh & Truyền hình Bình Thuận 12
36 Đảng bộ Toà án Nhân dân tỉnh 12
37 Đảng bộ Sở Giáo dục & Đào tạo 11
38 Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 10
39 Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy 10
40 Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy 8
41 Chi bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh 8
42 Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh 7
43 Chi bộ Ban Quản lý các khu Công nghiệp 6
44 Chi bộ Tỉnh Đoàn Thanh niên 6
45 Chi bộ Sở Tư pháp 3
46 Đảng bộ Viễn thông Bình Thuận 3
47 Đảng bộ Công ty CP Rạng Đông 2
48 Chi bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 2
49 Chi bộ Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 2
50 Chi bộ 426-2 2
51 Chi bộ Hội Đông y tỉnh 2
52 Chi bộ Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh 2
53 Chi bộ Ban QLDA ĐTXD CTDD&CN 2
54 Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 2
55 Chi bộ Công đoàn các khu Công nghiệp 2
56 Chi bộ Công ty Bảo Việt Bình Thuận 1
57 Chi bộ Công ty CP Công nghệ thực phẩm Huy Hoàng 1
58 Chi bộ Công ty CP ĐTXD và KD Kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Sơn Mỹ 1
59 Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh 1
60 Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy 1
61 Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh 1
62 Chi bộ Ngân hàng Nhà nước 1
63 Đảng bộ Công ty CP Cấp thoát nước Bình Thuận 1
64 Đảng bộ Công ty TNHHMTV Cao su Bình Thuận 1
65 Đảng bộ Cục Quản lý thị trường 1