Tìm hiểu tác phẩm Nguyễn Phú Trọng

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

ĐỢT THI 06
22/07-02/08/2024 0h:15p
Lên đầu trang