STT Đơn vị Số lượng
1 Đảng bộ Công ty CP May xuất khẩu Phan Thiết 352
2 Đảng bộ Sở Y tế 332
3 Đảng bộ Trường Cao đẳng Bình Thuận 188
4 Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 144
5 Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Thuận 129
6 Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội 93
7 Đảng bộ Sở Tài nguyên & Môi trường 92
8 Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết 91
9 Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh 86
10 Đảng bộ Sở Nông nghiệp & PTNT 74
11 Đảng bộ Cục thuế tỉnh 63
12 Đảng bộ Bưu điện tỉnh 62
13 Đảng bộ Bệnh viện An Phước 53
14 Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 45
15 Đảng bộ Sở Giao thông vận tải 44
16 Chi bộ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận 42
17 Chi bộ Công ty TNHH May Thuận Tiến 42
18 Đảng bộ Sở Khoa học & Công nghệ 38
19 Đảng bộ Sở Công thương 37
20 Đảng bộ Sở Xây dựng 35
21 Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh 30
22 Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy 29
23 Đảng bộ Liên đoàn lao động tỉnh 27
24 Chi bộ Thanh tra tỉnh 27
25 Đảng bộ Báo Bình Thuận 27
26 Đảng bộ Sở Tài chính 23
27 Đảng bộ Sở Nội vụ 21
28 Chi bộ Công ty CP In & Bao bì Bình Thuận 20
29 Đảng bộ Công ty Khai thác công trình Thủy lợi 18
30 Đảng bộ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp 17
31 Chi bộ Ban QLDA Nông nghiệp & PTNT 16
32 Chi bộ Cục Thống kê tỉnh 15
33 Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 13
34 Đảng bộ Đài Phát thanh & Truyền hình Bình Thuận 12
35 Đảng bộ Toà án Nhân dân tỉnh 12
36 Chi bộ Ban Dân tộc 11
37 Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 10
38 Đảng bộ Sở Giáo dục & Đào tạo 10
39 Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy 8
40 Chi bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh 7
41 Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh 6
42 Chi bộ Tỉnh Đoàn Thanh niên 5
43 Chi bộ Sở Tư pháp 3
44 Đảng bộ Công ty CP Rạng Đông 2
45 Chi bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 2
46 Chi bộ Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 2
47 Chi bộ Hội Đông y tỉnh 2
48 Chi bộ Ban Quản lý các khu Công nghiệp 2
49 Chi bộ 426-2 2
50 Chi bộ Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh 2
51 Chi bộ Ban QLDA ĐTXD CTDD&CN 2
52 Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 2
53 Đảng bộ Viễn thông Bình Thuận 2
54 Đảng bộ Công ty TNHHMTV Cao su Bình Thuận 1
55 Đảng bộ Cục Quản lý thị trường 1
56 Chi bộ Công đoàn các khu Công nghiệp 1
57 Chi bộ Công ty Bảo Việt Bình Thuận 1
58 Chi bộ Công ty CP Công nghệ thực phẩm Huy Hoàng 1
59 Chi bộ Công ty CP ĐTXD và KD Kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Sơn Mỹ 1
60 Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy 1
61 Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy 1
62 Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh 1
63 Chi bộ Ngân hàng Nhà nước 1
64 Đảng bộ Công ty CP Cấp thoát nước Bình Thuận 1