bắt đầu

07:00

22/07/2024

kết thúc

17:00

02/08/2024

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1.824
Lượt đăng kí
 • 1 312 thí sinh tại Đảng bộ Công ty CP May xuất khẩu Phan Thiết
 • 2 222 thí sinh tại Đảng bộ Sở Y tế
 • 3 155 thí sinh tại Đảng bộ Trường Cao đẳng Bình Thuận
 • 4 145 thí sinh tại Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 • 5 123 thí sinh tại Đảng bộ Bưu điện tỉnh
Xem thêm
1746
Lượt dự thi
 • 1 311 thí sinh tại Đảng bộ Công ty CP May xuất khẩu Phan Thiết
 • 2 219 thí sinh tại Đảng bộ Sở Y tế
 • 3 146 thí sinh tại Đảng bộ Trường Cao đẳng Bình Thuận
 • 4 137 thí sinh tại Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 • 5 122 thí sinh tại Đảng bộ Bưu điện tỉnh
 • 6 82 thí sinh tại Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • 7 72 thí sinh tại Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 8 55 thí sinh tại Đảng bộ Sở Tài nguyên & Môi trường
 • 9 53 thí sinh tại Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết
 • 10 50 thí sinh tại Đảng bộ Công ty CP Rạng Đông
Xem thêm
0
Thi hôm nay
 • Chưa có kết quả để thống kê

THỂ LỆ CUỘC THI TRỰC TUYẾN

Thông tin người thi

Lên đầu trang