Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các quy định của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các quy định của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
bắt đầu

07:00

01/06/2022

kết thúc

17:00

30/06/2022

cuộc thi sẽ kết thúc trong

4.545
Lượt đăng kí
 • 1 544 thí sinh tại Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Thuận
 • 2 319 thí sinh tại Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế
 • 3 277 thí sinh tại Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 4 275 thí sinh tại Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 • 5 166 thí sinh tại Đảng bộ Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi
 • 6 164 thí sinh tại Đảng bộ Sở Xây dựng
 • 7 154 thí sinh tại Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận
 • 8 154 thí sinh tại Chi bộ Trường Cao đẳng Nghề
 • 9 153 thí sinh tại Đảng bộ Viễn thông Bình Thuận
 • 10 134 thí sinh tại Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Xem thêm
2598
Lượt dự thi
 • 1 335 thí sinh tại Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Thuận
 • 2 225 thí sinh tại Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế
 • 3 170 thí sinh tại Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 4 132 thí sinh tại Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 • 5 114 thí sinh tại Đảng bộ Sở Xây dựng
 • 6 111 thí sinh tại Đảng bộ Viễn thông Bình Thuận
 • 7 102 thí sinh tại Đảng bộ Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi
 • 8 102 thí sinh tại Chi bộ Trường Cao đẳng Nghề
 • 9 96 thí sinh tại Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận
 • 10 75 thí sinh tại Chi bộ Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Xem thêm
0
Thí sinh thi hôm nay
 • Chưa có kết quả để thống kê

Thông tin người thi

Lên đầu trang